Διαδικτυακή επίλυση διαφορών

Αγαπητοί πελάτες, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με μια ηλεκτρονική αγορά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ΔΕΔ.